dilluns, 12 de desembre de 2011

EM PREGUNTEN QUÉ PENSEM FER ...

A la vista de com van creixent les demandes de les famílies a causa de la crisi i del paper de l'ajuntament,al facebook em pregunten qué pensem fer? I m'he posat a escriure ràpidament.

El primer que se m'ocorre és dir que podem fer allò que ens deixen fer. Estem a l’oposició i des de fa temps el PP ens ignora (com en l’anunci deguem ser piltrafillas). No obstant com ja he comentat en altres ocasions, en el 2009 en previsió del que venia ja vam proposar, per exemple rebaixes en algunes partides per millorar aquelles destinades a ajudar a les famílies. Ens digueren que no, que amb el que hi havia ja n’hi havia suficient. Lamentable, perquè en l'últim trimestre ja s'havien esgotat els diners ...

Ara (finals 2011) la situació social és molt pitjor, i els recursos disponibles molts menys. El tema està més en què s’hauria d’haver fet en el passat i no tant en què es pot fer ara. En el passat caldria haver gastat dins de les possibilitats, no endeutar-se fins el punt que s’ha fet, no ofegar la caixa. Haver pressupostat en funció de les possibilitats reals que hi havia per aconseguir recursos i no inflar ingressos per quadrar el pressupost (els anàvem avisant però ells passaven per damunt de nosaltres; després els fets i els tècnics ens han donat la raó).

Ara queda molt poc de marge, sobre tot perquè no hi ha capacitat per generar ingressos a curt termini a no ser que pujàrem bestialment els impostos. Per tant que no hi haja dubte que el govern municipal els pujarà, de fet ja ho ha fet (taxes, preus públics, catastrazo ....). I per la part de les despeses, el marge que hi ha tampoc és tant, però el poc que hi ha caldria aprofitar-lo. Per dir-ho ràpid: retallar en tot allò que siga prescindible, sense rebaixar la qualitat dels serveis (és fàcil de dir, però no tant de fer) prioritzar, conscienciar a la gent de la situació i donar exemple.

Fa dos mesos que hem demanat al PP que ens reunim per tractar de prendre decisions que puguen ajudar. Però hui és el dia que encara estem esperant que ens criden tot i que digueren que si.

Nosaltres ja en juny vam plantejar la necessitat de retallar i al mateix temps donar exemple. Rebaixar el número de regidors per comissió informativa (CI), rebaixar la quantitat que se cobra per assistències a CI, a plenaris, a juntes de govern, o a juntes de portaveus. Sols ens va donar suport UxV. La resta en contra o abstenció. També volem que se’n faça un ús adequat de les dietes que percebeixen alguns regidors per desplaçaments ... són detallets que ajuden a rebaixar la despesa i també a donar exemple a la ciutadania, per a que comprenga que també a ella li tocarà fer algun esforç caddicional.

I replantejar-se el funcionament d’alguns serveis municipals, com a mínim estudiar-ho: enllumenat (hores de llum i intensitat), recollida de fem (dies de recollida ¿?), jardineria ... Canviar l’actitud del govern municipal en relació a determinats deutors importants que han contribuït a enfonsar les finances municipals (ser implacables amb ells, no consentir-los burles, ni donar-los tractament deferent...)

o no tindre por a vendre patrimoni (sòl urbà). A ningú li agrada perdre però quan s’arriba a una situació extrema, s’ha de buscar una solució, encara que siga dolenta, i vendre, encara que siga perdent pot ser útil, ja que així s’aconsegueixen ingressos i líquid per pagar i/o tornar deute. En este tema el PP sempre s’ha negat, pensant que tenia el “tesoro de Sierra Madre” quan en realitat el que tenia era falta d’ingressos i despeses creixents. Ara tenim solars, deutes i no podem gastar en allò que necessitem.

I a la mínima possiblitat posar bases per a que se genere més activitat en el poble, que a la vegada genera ingressos (taxes, impostos...) a més de llocs de treball, activitat... Calia haver apostat en el passat, al menys per un polígon per a indústria lleugera i empreses terciaries. Ells preferien apostar per 7 polígons a la vvegada i al final no en feren cap.

No gastar subvencions en barbaritats, sinò en atendre necessitats de la ciutadania. Posats a gastar diners “donats” que siga en coses necessàries no en “bonicàries” com en deia un botiguer del mercat: La gent no menja bonicàries...

I sobre tot ser decidits i actuar. Ara estan esperant a qué per prendre decisions? Uns mirant-se a altres mentre l’arròs es passa.

Bé crec que m’he allargat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada