dimecres, 21 de desembre de 2011

PER FI COMENÇA A PARIR LA BURRA

L'equip de govern (PP-PSD) ha presentat en premsa unes propostes, justament aquelles que BLOC-Compromís va plantejar el 30 de juny passat i que van ser rebutjades per PP-PSD. Benvingut siga el canvi, tot i que falta veure exactament els detalls.

"Reducció de sous de regidors, de les retribucions per assistències a òrgans col·legiats, de las assignacions a grups polítics, així com regular el cobrament de dietes". Encara no fa sis mesos no ho volien i ara sí. Alguna cosa deu haver passat per a que canvien d’opinió. Nosaltres som els mateixos, i no ens hem cansat de demanar-ho. Però resulta curiós que ha estat hui mateix quan el portaveu del PP ens ha preguntat per primera vegada al respecte, en concret sobre el tema de les dietes, perquè no tenia molt clar que és el que es podia fer, i li n'hem plantejat 2 possibilitats. En fi...

Des de de fa mesos estem demanat que tots els grups (govern i oposició) ens reunim per consensuar mesures per eixir de la crisi financera en que està l’ajuntament. El 27 d’octubre per fi, l’alcaldessa, el portaveu del PP i el regidor d’Hisenda digueren que els semblava bé fer-la. Però al dia de hui encara no s’ha convocat res, com si no hi haguera cap urgència. Això se li va comunicar el divendres passat al regidor d’Hisenda i ens va contestar que tinguérem paciència i que el dilluns ens diria alguna cosa. Este és el moment en que ha passat el dilluns, hem tingut paciència, però estem sense que ens diga res.

No deviem anar tan errats si ara s’avenen a allò que demanàvem. Però bé. El camí està iniciat. Ara cal continuar-lo, i si pot ser amb el màxim consens millor, perquè éstes són sols una part de les moltes coses que cal fer, i que ens agradaria plantejar en eixa reunió que no sabem si algun dia es farà. El PP pot convocar-la o no. Però en cas de no convocar-la (en tant que PP juntament amb PSD té majoria suficient) demanem que actue sense esperar a que passe el temps, perquè els problemes creixen dia a dia: les nòmines i la extra ara, finalment, es pagaran, però divendres passat el mateix PP va reconèixer que tot no anava a ser possible. I problemes sobre la taula n’hi ha de sobra, malgrat que “el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente para dar solución a los problemas”. El ayuntamiento en conjunt és possible, l’equip de govern en solitari, en la meua opinió, no.

dilluns, 12 de desembre de 2011

EM PREGUNTEN QUÉ PENSEM FER ...

A la vista de com van creixent les demandes de les famílies a causa de la crisi i del paper de l'ajuntament,al facebook em pregunten qué pensem fer? I m'he posat a escriure ràpidament.

El primer que se m'ocorre és dir que podem fer allò que ens deixen fer. Estem a l’oposició i des de fa temps el PP ens ignora (com en l’anunci deguem ser piltrafillas). No obstant com ja he comentat en altres ocasions, en el 2009 en previsió del que venia ja vam proposar, per exemple rebaixes en algunes partides per millorar aquelles destinades a ajudar a les famílies. Ens digueren que no, que amb el que hi havia ja n’hi havia suficient. Lamentable, perquè en l'últim trimestre ja s'havien esgotat els diners ...

Ara (finals 2011) la situació social és molt pitjor, i els recursos disponibles molts menys. El tema està més en què s’hauria d’haver fet en el passat i no tant en què es pot fer ara. En el passat caldria haver gastat dins de les possibilitats, no endeutar-se fins el punt que s’ha fet, no ofegar la caixa. Haver pressupostat en funció de les possibilitats reals que hi havia per aconseguir recursos i no inflar ingressos per quadrar el pressupost (els anàvem avisant però ells passaven per damunt de nosaltres; després els fets i els tècnics ens han donat la raó).

Ara queda molt poc de marge, sobre tot perquè no hi ha capacitat per generar ingressos a curt termini a no ser que pujàrem bestialment els impostos. Per tant que no hi haja dubte que el govern municipal els pujarà, de fet ja ho ha fet (taxes, preus públics, catastrazo ....). I per la part de les despeses, el marge que hi ha tampoc és tant, però el poc que hi ha caldria aprofitar-lo. Per dir-ho ràpid: retallar en tot allò que siga prescindible, sense rebaixar la qualitat dels serveis (és fàcil de dir, però no tant de fer) prioritzar, conscienciar a la gent de la situació i donar exemple.

Fa dos mesos que hem demanat al PP que ens reunim per tractar de prendre decisions que puguen ajudar. Però hui és el dia que encara estem esperant que ens criden tot i que digueren que si.

Nosaltres ja en juny vam plantejar la necessitat de retallar i al mateix temps donar exemple. Rebaixar el número de regidors per comissió informativa (CI), rebaixar la quantitat que se cobra per assistències a CI, a plenaris, a juntes de govern, o a juntes de portaveus. Sols ens va donar suport UxV. La resta en contra o abstenció. També volem que se’n faça un ús adequat de les dietes que percebeixen alguns regidors per desplaçaments ... són detallets que ajuden a rebaixar la despesa i també a donar exemple a la ciutadania, per a que comprenga que també a ella li tocarà fer algun esforç caddicional.

I replantejar-se el funcionament d’alguns serveis municipals, com a mínim estudiar-ho: enllumenat (hores de llum i intensitat), recollida de fem (dies de recollida ¿?), jardineria ... Canviar l’actitud del govern municipal en relació a determinats deutors importants que han contribuït a enfonsar les finances municipals (ser implacables amb ells, no consentir-los burles, ni donar-los tractament deferent...)

o no tindre por a vendre patrimoni (sòl urbà). A ningú li agrada perdre però quan s’arriba a una situació extrema, s’ha de buscar una solució, encara que siga dolenta, i vendre, encara que siga perdent pot ser útil, ja que així s’aconsegueixen ingressos i líquid per pagar i/o tornar deute. En este tema el PP sempre s’ha negat, pensant que tenia el “tesoro de Sierra Madre” quan en realitat el que tenia era falta d’ingressos i despeses creixents. Ara tenim solars, deutes i no podem gastar en allò que necessitem.

I a la mínima possiblitat posar bases per a que se genere més activitat en el poble, que a la vegada genera ingressos (taxes, impostos...) a més de llocs de treball, activitat... Calia haver apostat en el passat, al menys per un polígon per a indústria lleugera i empreses terciaries. Ells preferien apostar per 7 polígons a la vvegada i al final no en feren cap.

No gastar subvencions en barbaritats, sinò en atendre necessitats de la ciutadania. Posats a gastar diners “donats” que siga en coses necessàries no en “bonicàries” com en deia un botiguer del mercat: La gent no menja bonicàries...

I sobre tot ser decidits i actuar. Ara estan esperant a qué per prendre decisions? Uns mirant-se a altres mentre l’arròs es passa.

Bé crec que m’he allargat.

dilluns, 13 de juny de 2011

Intervenció 11 juny 2011 - Constitució Ajuntament

En primer lloc, Sra. Alcaldessa, la felicitació de tota la gent del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ per la seua elecció.
La seua candidatura ha obtingut hui el suport majoritari de manera que a vosté, al seu grup, i també al grup que li dóna suport, els correspon governar l'ajuntament de Carcaixent.
I al BLOC li correspon estar en l'oposició.
Els votants han mostrat les seues preferències: una gran majoria veu al PP com l’opció preferida per a governar, si bé hi ha una part important de la ciutadania que prefereix altres opcions.
Per això, i en tant que el govern municipal ha de ser el govern de tot el poble de Carcaixent, en estos quatre anys considerem necessari i convenient un canvi en la manera de governar, amb més transparència, amb més comunicació, amb més voluntat d'arribar a grans acords i a consensos, per la situació general, i també perquè per eixir endavant cal una estabilitat que vaja més enllà d'acords interessats i mercantilistes que es poden trencar en el moment menys esperat.
Hui encetem un nou període, amb noves persones, nous gestors. Són quatre anys per davant durant els quals este ajuntament haurà de comprometre's especialment i apostar fort i amb convenciment per superar els reptes que té al davant.
Reptes obvis en l'àmbit de les finances municipals, però també altres no tan evidents per a molts, a nivell de valors, de funcionament, de participació democràtica real de la societat, o de treball en benefici dels més necessitats.
L'ajuntament és una empresa que administra els recursos de tots els ciutadans de Carcaixent, i ofereix a canvi serveis al poble. Per tant, els regidors i les regidores del BLOC volem deixar molt clar que l'atenció a les finances municipals s'ha de fer, però sense girar l'esquena a la ciutadania; no ha de servir com a excusa, com a coartada per retallar ni la quantitat ni la qualitat dels serveis.
Per altra banda, volem aprofitar l'acte de hui per recordar els moments tan complicats pels que passa la societat. I per recordar que tots, el govern municipal els grups de l'oposició i la resta de la societat, tenim una gran responsabilitat amb les persones afectades per les conseqüències de la crisi: els aturats, especialment els aturats de llarga durada. Són persones que ja no veuen en el mercat laboral una solució als seus problemes, i que recorren, per desesperació, a l'ajuda social.
Ells i les seues famílies han de ser la nostra prioritat, la de totes les institucions. Hem de sumar esforços perquè estes persones no es vegen impotents davant la difícil situació en què es troben, perquè no caiguen en la desesperança, i per evitar el perill d'exclusió social al que estan exposades. Hem de ser solidaris amb ells, amb els gestos però especialment amb els fets.
Nosaltres ens comprometem especialment en este objectiu fonamental, i confiem que la resta de grups posaran el mateix interés.
Per acabar unes paraules, que repetisc molt sovint, per demanar al públic que participe també en la política municipal. Ells són els destinataris últims de les decisions que es prenen es esta casa. I ells millor que ningú poden valorar què és el que es fa ací, amb informació de primera mà, i opinant sobre allò que els pot afectar.
A la gent del BLOC ens agradaria veure esta sala sempre plena. Seria un bon senyal de salut democràtica que sens dubte ajudaria a dignificar la política municipal.
Enhorabona a tots, i moltes gràcies per la seua atenció i presència.