dilluns, 13 de juny de 2011

Intervenció 11 juny 2011 - Constitució Ajuntament

En primer lloc, Sra. Alcaldessa, la felicitació de tota la gent del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ per la seua elecció.
La seua candidatura ha obtingut hui el suport majoritari de manera que a vosté, al seu grup, i també al grup que li dóna suport, els correspon governar l'ajuntament de Carcaixent.
I al BLOC li correspon estar en l'oposició.
Els votants han mostrat les seues preferències: una gran majoria veu al PP com l’opció preferida per a governar, si bé hi ha una part important de la ciutadania que prefereix altres opcions.
Per això, i en tant que el govern municipal ha de ser el govern de tot el poble de Carcaixent, en estos quatre anys considerem necessari i convenient un canvi en la manera de governar, amb més transparència, amb més comunicació, amb més voluntat d'arribar a grans acords i a consensos, per la situació general, i també perquè per eixir endavant cal una estabilitat que vaja més enllà d'acords interessats i mercantilistes que es poden trencar en el moment menys esperat.
Hui encetem un nou període, amb noves persones, nous gestors. Són quatre anys per davant durant els quals este ajuntament haurà de comprometre's especialment i apostar fort i amb convenciment per superar els reptes que té al davant.
Reptes obvis en l'àmbit de les finances municipals, però també altres no tan evidents per a molts, a nivell de valors, de funcionament, de participació democràtica real de la societat, o de treball en benefici dels més necessitats.
L'ajuntament és una empresa que administra els recursos de tots els ciutadans de Carcaixent, i ofereix a canvi serveis al poble. Per tant, els regidors i les regidores del BLOC volem deixar molt clar que l'atenció a les finances municipals s'ha de fer, però sense girar l'esquena a la ciutadania; no ha de servir com a excusa, com a coartada per retallar ni la quantitat ni la qualitat dels serveis.
Per altra banda, volem aprofitar l'acte de hui per recordar els moments tan complicats pels que passa la societat. I per recordar que tots, el govern municipal els grups de l'oposició i la resta de la societat, tenim una gran responsabilitat amb les persones afectades per les conseqüències de la crisi: els aturats, especialment els aturats de llarga durada. Són persones que ja no veuen en el mercat laboral una solució als seus problemes, i que recorren, per desesperació, a l'ajuda social.
Ells i les seues famílies han de ser la nostra prioritat, la de totes les institucions. Hem de sumar esforços perquè estes persones no es vegen impotents davant la difícil situació en què es troben, perquè no caiguen en la desesperança, i per evitar el perill d'exclusió social al que estan exposades. Hem de ser solidaris amb ells, amb els gestos però especialment amb els fets.
Nosaltres ens comprometem especialment en este objectiu fonamental, i confiem que la resta de grups posaran el mateix interés.
Per acabar unes paraules, que repetisc molt sovint, per demanar al públic que participe també en la política municipal. Ells són els destinataris últims de les decisions que es prenen es esta casa. I ells millor que ningú poden valorar què és el que es fa ací, amb informació de primera mà, i opinant sobre allò que els pot afectar.
A la gent del BLOC ens agradaria veure esta sala sempre plena. Seria un bon senyal de salut democràtica que sens dubte ajudaria a dignificar la política municipal.
Enhorabona a tots, i moltes gràcies per la seua atenció i presència.